Twoja wersja przeglądarki nie jest oficjalnie obsługiwana i może wystąpić pogorszenie jakości usług. Należy zaktualizować przeglądarkę.

Pielęgnacja posadzki betonowej

Najlepsze wskazówki i rozwiązania, które pozwolą utrzymać podłogę w dobrej formie

Magazyny to intensywnie eksploatowane obiekty, a codzienny ruch wózków widłowych i paletowych, przemieszczanie ciężkich ładunków, ciężkie systemy regałowe oraz ogólne zużycie mogą negatywnie wpływać na stan betonowej posadzki. Źle utrzymana lub uszkodzona posadzka betonowa wygląda nieestetycznie i może przyczynić się do niskiej wydajności, zwiększyć koszty utrzymania, prowadzić do niepotrzebnych napraw pojazdów i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z magazynu.

Bardzo często firmy dbają o to, aby biura zapewniały pracownikom przyjemne środowisko pracy, ale wiele z nich nie docenia znaczenia robienia tego samego dla swoich magazynów. Inwestują w sprzęt, aby poprawić wydajność magazynu, zapominając, że jeśli podłoga jest w złym stanie, te inwestycje mogą być zmarnowane. Dlatego betonowa podłoga wymaga bieżącej konserwacji, a jeśli dojdzie do uszkodzenia lub pogorszenia stanu, należy ją jak najszybciej naprawić.

Zagrożenia występujące w magazynie

Mimo, że są to jedne z najczęstszych wypadków w magazynie, poślizgnięć i potknięć można łatwo uniknąć dzięki zdrowemu rozsądkowi i dobrym praktykom porządkowym. Na przykład natychmiastowe czyszczenie rozlanych płynów, stosowanie znaków ostrzegawczych i utrzymywanie przestrzeni wolnych od przeszkód.

Jednak zagrożenia związane z betonową posadzką mogą być czasem trudniejsze do wychwycenia. Na co więc powinni zwracać uwagę kierownicy magazynów i pracownicy, aby zapobiegać wypadkom i nie dopuścić do dalszej degradacji posadzki betonowej?

Zwróć uwagę na typowe oznaki uszkodzeń

Wytrzymałość posadzek betonowych jest bardzo duża, ale to nie znaczy, że nie może zostać uszkodzona. Oto kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę, gdyż mogą wskazywać, że betonowa podłoga wymaga naprawy. Najlepiej zacząć, zanim nastąpi eskalacja problemu.

Pęknięcia - powszechne w posadzkach magazynowych, zwykle są spowodowane osiadaniem, ruchami strukturalnymi lub uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami. Podczas gdy pęknięcie nie zawsze jest oznaką problemu strukturalnego, może się ono poszerzyć i przekształcić w dziurę lub jego krawędzie mogą zacząć odpryskiwać, co skutkuje uszkodzeniem przejeżdżających po nim pojazdów.

Spoiny - są częścią struktury posadzek betonowych. Mogą to być szczeliny, które powstają, gdy beton jest wylewany przez kilka dni, lub szczeliny dylatacyjne, które pozwalają na rozszerzanie się i kurczenie betonu bez pęknięć. Jednak jeśli krawędzie szczelin zostaną odsłonięte, mogą zacząć się odrywać i ostatecznie utworzyć dziurę.

Dziury w posadzce betonowej mogą powstawać w wyniku uderzenia w powierzchnię. W miejscach o dużym natężeniu ruchu odsłonięte kruszywo może odrywać się od powierzchni, powodując powstawanie głębszych dziur, które szybko mogą stać się niebezpieczne.

Jeśli pojawią się poważne, rozległe pęknięcia, należy przeprowadzić wnikliwą analizę problemu, gdyż mogą znacznie obniżyć właściwości betonu. Natomiast w przypadku drobniejszych pęknięć i rozłamów, powierzchnia po prostu wymaga naprawy, aby zatrzymać pogarszającą się sytuację, by nie stała się zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub kosztowną naprawą.

Proste kroki do utrzymania Twojej betonowej posadzki w dobrej formie

Zawsze naprawiaj uszkodzony obszar tak szybko, jak to możliwe. Jeśli ubytek nie zostanie naprawiony w odpowiednim czasie, pęknięcie, dziura lub spoina mogą zacząć się kruszyć, łamać i powiększać, a naprawa będzie bardzo kosztowna. Długotrwały remont lub wymiana posadzki betonowej będzie miała również poważny wpływ na Twoją firmę, ponieważ może spowodować znaczny przestój w magazynie lub w hali produkcyjnej.

Można zmniejszyć szanse na wystąpienie uszkodzeń, wdrażając kompleksowe systemy konserwacji betonu. Powinny one obejmować odkurzanie i zmywanie posadzki na mokro co najmniej raz w tygodniu, aby powstrzymać gromadzenie się kurzu, gruzu, chemikaliów i innych zanieczyszczeń, a także upewnić się, że sprzęt do przenoszenia materiałów jest w dobrym stanie i nie powoduje uszkodzeń betonu.

Dobrym pomysłem jest również rozważenie zmiany układu wszelkich maszyn lub jednostek magazynowych w odstępach czasu w ciągu roku tak, że te same obszary betonu nie są stale narażone, co pomaga bardziej chronić betonowe posadzki.

Konserwacja zapobiegawcza

Ostatecznie najlepszym podejściem jest zapobieganie. Uszkodzenia posadzek betonowych w magazynie mogą wpływać na warunki pracy, wydajność, zdrowie i bezpieczeństwo, koszty utrzymania i prowadzić do wyższych rachunków za pojazdy lub naprawy. Należy więc zająć się dziurami, pęknięciami lub problemami ze spoinami, gdy tylko się je zauważy i nie dopuścić, by stały się poważnym problemem.

Produkty do naprawy betonu znajdziesz na naszej stronie https://www.watco.pl/naprawy-podlog

Bestsellers

Watco Flowtop - Półpłynna

Watco Flowtop - Półpłynna

Samopoziomująca wylewka do odnawiania uszkodzonych lub nierównych powierzchni betonowych

Od 690,03 zł (W tym VAT)

Watco Flowpatch

Watco Flowpatch

Wypełniacz do betonu w płynie

Od 368,51 zł (W tym VAT)

Watco Bitu-Mend

Watco Bitu-Mend

Masa naprawcza do naprawy wybojów w asfalcie i betonie na zewnątrz. Do stosowania na ścieżkach, parkingach oraz drogach

Od 384,25 zł (W tym VAT)

Watco Concrex Carbon Fibre

Watco Concrex Carbon Fibre

Solidna naprawa betonowych posadzek, pochylni i stopni

Od 658,42 zł (W tym VAT)

Zapisz się