Twoja wersja przeglądarki nie jest oficjalnie obsługiwana i może wystąpić pogorszenie jakości usług. Należy zaktualizować przeglądarkę.

Polityka plików cookie

Watco GmbH („Spółka”) jest właścicielem, licencjonuje i obsługuje określone witryny internetowe, narzędzia online, aplikacje i platformy (każda z nich zwana „Ośrodkiem”), które są przeznaczone głównie do sprzedaży i dostarczania specjalistycznych powłok, uszczelniaczy, materiałów budowlanych i powiązanych usług (łącznie „Usługi”). Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy „pliki cookie” i inne technologie śledzenia, w tym między innymi sygnały nawigacyjne, piksele, czyste pliki gif i inne podobne technologie (łącznie „Pliki cookie i inne technologie śledzenia”), które są wykorzystywane w naszych Witrynach.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ DOTYCZĄCĄ PLIKÓW COOKIE, PONIEWAŻ OPISUJE ONA PAŃSTWA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZOBOWIĄZANIA. UZYSKUJĄC DOSTĘP DO WITRYNY LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ POLITYKI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA I POLITYKI PRYWATNOŚCI FIRMY.

ABY FIRMA NIE KORZYSTAŁA Z OKREŚLONYCH PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA ONLINE, UŻYTKOWNIK MOŻE ZMIENIĆ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI LUB KORZYSTAJĄC Z NASZYCH CENTRÓW PREFERENCJI PLIKÓW COOKIE UMIESZCZONYCH W NASZYCH WITRYNACH.1. Czym są pliki cookie i inne technologie śledzenia online?

Pliki cookie to małe pliki pobierane na urządzenie użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej. Plik cookie następnie wysyła informacje z powrotem do witryny internetowej, która je tworzy, podczas każdej kolejnej wizyty lub do innej witryny, która rozpoznaje ten plik cookie. Inne rodzaje technologii śledzenia działają podobnie do plików cookie i umieszczają małe pliki danych na urządzeniach użytkownika lub monitorują aktywność użytkownika na stronie internetowej, aby umożliwić nam gromadzenie informacji na temat sposobu korzystania z naszych Witryn. W związku z tym pliki cookie i inne techniki śledzenia pozwalają naszym Witrynom rozpoznać urządzenie użytkownika i śledzić jego działania i preferencje, umożliwiając w ten sposób użytkownikowi skuteczne poruszanie się między stronami i ogólne ulepszanie doświadczeń użytkownika. Podane poniżej informacje na temat plików cookie dotyczą również innych technologii śledzenia, o których mowa powyżej (tj. sygnałów nawigacyjnych, pikseli, czystych plików GIF i innych podobnych technologii). Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

Pliki cookie są często kategoryzowane według funkcji. W naszych Witrynach wykorzystujemy cztery rodzaje plików cookie według funkcji.

Pliki cookie można również kategoryzować według tego, jak długo pozostają na urządzeniu użytkownika i przez to, kto je umieszcza. Istnieją cztery szerokie kategorie plików cookie dotyczących czasu trwania i umiejscowienia, które wykorzystujemy w Witrynach:

Nazwa

Opis

Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu do momentu ich ręcznego lub automatycznego usunięcia.

Sesyjne pliki cookie

Sesyjne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki, po czym są automatycznie usuwane.

Własne pliki cookie

Te pliki cookie są umieszczane przez stronę obsługującą witrynę internetową lub usługę. Na przykład wszelkie pliki cookie, które umieszczamy na komputerze użytkownika z naszych Witryn, są plikami cookie pierwszej strony.

Pliki cookie stron trzecich

Te pliki cookie są umieszczane na stronie internetowej lub w usłudze przez stronę, która nie jest właścicielem Witryny ani nie obsługuje jej.

 

2. W jaki sposób nasze Witryny wykorzystują Pliki cookie i inne technologie śledzenia?

Korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia w celu identyfikacji użytkownika i jego zainteresowań, zapamiętywania jego preferencji, ułatwienia naszego marketingu oraz śledzenia korzystania z naszych Witryn. Korzystamy również z plików cookie i innych technologii śledzenia w celu kontrolowania dostępu do określonych treści w naszych Witrynach, ochrony integralności i bezpieczeństwa Witryn, przetwarzania wszelkich żądań składanych przez użytkownika na naszą rzecz oraz w inny sposób określony w niniejszym dokumencie i Polityce prywatności Spółki. W celu zarządzania naszymi Witrynami oraz w celach badawczych Spółka może okresowo zawierać umowy z usługodawcami zewnętrznymiw celu śledzenia i analizowania statystycznego wykorzystania i ilości informacji z naszych Witryn. Ci zewnętrzni dostawcy usług wykorzystują trwałe pliki cookie, aby poprawić komfort użytkowania, zarządzać treścią naszych Witryn i analizować sposób poruszania się użytkowników po Witrynach i korzystania z nich.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia wykorzystywane przez nas w witrynie https://www.watco.pl/ są następujące

Google Ads and Analytics.Wykorzystujemy „Google Analytics” do gromadzenia informacji na temat korzystania z naszych Witryn. Google Analytics gromadzi informacje, takie jak częstotliwość odwiedzania Witryn przez użytkowników, odwiedzane przez nich strony oraz inne witryny, z których korzystali przed wejściem na Witryny. Informacje, które otrzymujemy z Google Analytics, wykorzystujemy wyłącznie w celu ulepszania naszych Witryn. Google Analytics gromadzi wyłącznie adres IP przypisany do urządzenia użytkownika w dniu jego odwiedzin na naszych Stronach, a nie imię i nazwisko lub inne dane osobowe użytkownika. Nie łączymy informacji zebranych za pomocą Google Analytics z innymi danymi osobowymi. Mimo że Google Analytics umieszcza plik cookie w przeglądarce internetowej użytkownika w celu identyfikacji go jako unikalnego użytkownika podczas kolejnej wizyty na naszych Witrynach, nie może go wykorzystywać nikt inny niż Google. Możliwość wykorzystywania i udostępniania przez Google informacji zebranych przez Google Analytics na temat wizyt użytkownika w naszych Witrynach jest ograniczona przez Warunki korzystania z Google Analytics i Politykę prywatności Google. Użytkownik może uniemożliwić Google Analytics rozpoznanie użytkownika podczas powracających odwiedzin w Witrynach poprzez wyłączenie plików cookie w przeglądarce lub skorzystanie z naszego Centrum preferencji dotyczących plików cookie. Wraz z plikami cookie Google Analytics wykorzystuje również obrazy elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (zwane czasami jednopikselowymi plikami gif) do tworzenia zbiorczych statystyk w celu analizy sposobu korzystania z naszych Witryn. Dodatkowe informacje na temat instalacji dodatku do przeglądarki, aby zapobiec wykorzystywaniu danych przez Google Analytics, można znaleźć na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 

3. W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy informacje?

Informacje i dane, które gromadzimy z naszych plików cookie i innych technologii śledzenia, będą wykorzystywane, przechowywane i udostępniane zgodnie z niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie i Polityką prywatności Firmy.
 

4. Odrzucanie plików cookie I OPCJE UŻYTKOWNIKA

Aby uniemożliwić FIRMIE korzystanie z określonych plików cookie i innych technologii śledzenia online, UŻYTKOWNIK MOŻE ZMIENIĆ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI LUB KORZYSTAJĄC Z NASZYCH CENTRÓW PREFERENCJI PLIKÓW COOKIE DOSTĘPNYCH NA STRONIE NASZEJ WITRYNY.

Możesz uniemożliwić pobieranie plików cookie na swoje urządzenie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Większość przeglądarek powie Ci, jak przestać akceptować nowe pliki cookie, jak otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz jak wyłączyć istniejące pliki cookie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić dla danej przeglądarki, kliknij „Pomoc” w menu przeglądarki lub odwiedź stronę www.allaboutcookies.org. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do Witryn ani w pełni z nich korzystać. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom korzystanie z „trybu prywatnego”, dzięki któremu pliki cookie są usuwane po wizycie użytkownika na stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak aktywować „tryb prywatny”, należy przeczytać sekcję pomocy w przeglądarce. Użytkownik może nadal odwiedzać nasze Witryny, jeśli jego przeglądarka jest w „trybie prywatnym”, jednak korzystanie z niej może nie być optymalne, a niektóre funkcje mogą nie działać.  

 • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach „Prywatne przeglądanie” i zarządzaniu ustawieniami plików cookie w przeglądarce Firefox.
 • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o „Incognito” i zarządzaniu ustawieniami plików cookie w przeglądarce Chrome.
 • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o „InPrivate” i zarządzaniu ustawieniami plików cookie w przeglądarce Internet Explorer.
 • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o „prywatnym przeglądaniu” i zarządzaniu ustawieniami plików cookie w przeglądarce Safari.

Jeśli użytkownik chce usunąć wcześniej przechowywane pliki cookie, może je usunąć ręcznie w dowolnym momencie. Nie zapobiegnie to jednak umieszczaniu przez Witryny kolejnych plików cookie na urządzeniu użytkownika, chyba że i do czasu, aż użytkownik dostosuje ustawienia przeglądarki w sposób opisany powyżej. Więcej informacji na temat ręcznego usuwania plików cookie można znaleźć na stronie https://us.norton.com/blog/how-to/how-to-clear-cookies#.

Więcej informacji. Więcej informacji na temat plików cookie, reklam behawioralnych i prywatności w Internecie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org. Niektórzy z naszych dostawców usług, którzy uczestniczą w Digital Advertising Alliance (DAA), mogą skorzystać z opcji rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach pod adresemhttp://optout.aboutads.info.Mogą Państwo również zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach z wielu witryn internetowych i aplikacji podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem narzędzia Network Advertising Initiative (NAI) Opt Out Tool, które jest dostępne pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices.Niektóre rodzaje urządzeń mobilnych mają identyfikator, który umożliwia organizacjom dostarczanie ukierunkowanych reklam bezpośrednio do określonego urządzenia mobilnego, a użytkownik może (w zależności od urządzenia) być w stanie ograniczyć reklamy, zresetować identyfikator reklamowy i wyłączyć funkcje śledzenia urządzenia w ustawieniach urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://youradchoices.com/appchoices.
 

5. Prawa do prywatności w Kalifornii

Prawa dotyczące prywatności danych. Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez kalifornijską ustawę o ochronie prywatności z 2020 r. („CCPA”), mieszkańcom Kalifornii przysługują następujące prawa do ochrony prywatności danych:

 • Prawo do wiedzy (konkretne fragmenty danych osobowych). Użytkownik ma prawo znać konkretne dane osobowe, które zgromadziliśmy na jego temat.
 • Prawo do wiedzy (kategorie danych osobowych). Użytkownik ma prawo znać (i) kategorie danych osobowych, które zebraliśmy od użytkownika; (ii) kategorie źródeł, z których dane osobowe są gromadzone; (iii) kategorie danych osobowych użytkownika, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych; (iv) kategorie stron trzecich, którym dane osobowe użytkownika zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz (v) biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych użytkownika.
 • Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy i przechowujemy.
 • Prawo do korekty. Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które zgromadziliśmy i przechowujemy.
 • Zakaz dyskryminacji. Mają Państwo prawo nie podlegać dyskryminacji z powodu dochodzenia swoich praw wynikających z CCPA.

Złóż wniosek o ochronę prywatności. Aby złożyć wniosek o ochronę prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą następujących środków: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488 lub (mail) RPM International Inc., ATTN: Wniosek o ochronę prywatności, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. Jeśli wolisz, możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku o ochronę prywatności CCPA w Twoim imieniu. Aby prowadzić działalność w Kalifornii, upoważniony przedstawiciel musi być zarejestrowany w Sekretarzu Stanu Kalifornia. 

Proces weryfikacji wniosku o ochronę prywatności. Jeśli pracownik (lub jego upoważniony przedstawiciel) złoży jakiekolwiek żądanie dotyczące jego danych osobowych, Spółka potwierdzi jego tożsamość (i tożsamość upoważnionego przedstawiciela, w odpowiednim zakresie) w zakresie pewności wymaganej lub dozwolonej przez prawo przed rozpatrzeniem jego żądania. W szczególności Firma, w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, zażąda od Ciebie (lub Twojego upoważnionego przedstawiciela) weryfikacji Twojego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, zażąda określonych danych kontaktowych lub identyfikatorów rządowych, a my dopasujemy co najmniej dwa fragmenty takich danych osobowych do danych, które wcześniej zgromadziliśmy od Ciebie przed udzieleniem Ci dostępu, usunięciem lub korektą określonych fragmentów lub kategorii danych osobowych, lub w inny sposób odpowiemy na Twój wniosek. Możemy wymagać pisemnej dokumentacji potwierdzającej, że strona trzecia jest upoważniona do pełnienia funkcji pełnomocnika w celu złożenia wniosków określonych w niniejszym dokumencie, chyba że udzielili Państwo upoważnionemu pełnomocnikowi pełnomocnictwa zgodnie z Kodeksem Kalifornijskim dotyczącym bębnów §§ 4121 do 4130. Żadne z praw CCPA nie jest bezwzględne, a prawa te podlegają wyjątkom prawnym i regulacyjnym oraz wyjątkom. Więcej informacji na temat ustawy CCPA można znaleźć na stronie: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa.

Prawa do rezygnacji / Nie sprzedawaj moich danych osobowych. Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zrezygnować ze „sprzedaży” swoich danych osobowych. Jednakże Firma nie sprzedaje danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celu uzyskania zysku lub wynagrodzenia pieniężnego lub innego cennego wynagrodzenia, a zatem nie zapewnia procesu składania wniosków o rezygnację ze sprzedaży danych osobowych (ponieważ nie podejmujemy takich działań).

Prawa do rezygnacji / Nie udostępniaj moich danych osobowych. Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zrezygnować z „udostępniania” swoich danych osobowych. Spółka korzysta z funkcji analitycznych i ukierunkowanych reklam stron trzecich w naszej Witrynie i podobnych narzędzi internetowych dostarczanych przez naszych partnerów marketingowych, a takie funkcje, narzędzia i relacje marketingowe obejmują ujawnianie danych osobowych użytkownika stronom trzecim i mogą stanowić „udostępnianie” danych osobowych użytkownika do celów CCPA. Aby zrezygnować z udostępniania danych osobowych w takich okolicznościach, należy kliknąć  łącze Centrum preferencji dotyczących plików cookie w stopce Witryny, aby ustawić preferencje dotyczące plików cookie. Użytkownik lub jego upoważniony przedstawiciel może również skontaktować się z nami zgodnie z punktem „Kontakt” poniżej.

Dzieci. Witryna nie jest skierowana do osób niepełnoletnich poniżej osiemnastego (18) roku życia i nie powinna być wykorzystywana przez osoby niepełnoletnieponiżej osiemnastego (18) roku życia, w związku z czym Spółka nie sprzedaje ani nie udostępnia świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej osiemnastego (18) roku życia.

Ogranicz wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych. Spółka nie wykorzystuje ani nie ujawnia wrażliwych danych osobowych z powodów innych niż określone w ustawie CCPA, w związku z czym nie zapewniamy osobom fizycznym możliwości ograniczenia sposobu wykorzystywania lub ujawniania takich wrażliwych danych osobowych.
 

6. Prawa do prywatności w Wirginii

Prawa dotyczące prywatności danych. Zgodnie z ustawą Virginia Consumer Data Protection Act, mieszkańcom stanu Virginia przysługują określone prawa do prywatności danych:

 • Aby potwierdzić, czy Firma przetwarza Twoje dane osobowe, oraz aby uzyskać dostęp do takich danych osobowych.
 • Aby zażądać od Firmy poprawienia nieścisłości w danych osobowych, biorąc pod uwagę charakter danych osobowych i cele przetwarzania danych osobowych.
 • Aby zażądać od Firmy usunięcia Twoich danych osobowych.
 • W celu uzyskania kopii danych osobowych, które wcześniej przekazali Państwo Spółce, w przenośnym i, w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne, łatwym do wykorzystania formacie, który umożliwia ich przesłanie do innego podmiotu bez przeszkód, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Złóż wniosek o ochronę prywatności. Aby złożyć wniosek o ochronę prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą następujących środków: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488 lub (mail) RPM International Inc., ATTN: Wniosek o ochronę prywatności, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.

Proces weryfikacji wniosku o ochronę prywatności. Jeśli pracownik (lub jego upoważniony przedstawiciel) złoży jakiekolwiek żądanie dotyczące jego danych osobowych, Spółka potwierdzi jego tożsamość (i tożsamość upoważnionego przedstawiciela, w odpowiednim zakresie) w zakresie pewności wymaganej lub dozwolonej przez prawo przed rozpatrzeniem jego żądania. W szczególności Firma, w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, zażąda od Ciebie (lub Twojego upoważnionego przedstawiciela) weryfikacji Twojego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, zażąda określonych danych kontaktowych lub identyfikatorów rządowych, a my dopasujemy co najmniej dwa fragmenty takich danych osobowych do danych, które wcześniej zgromadziliśmy od Ciebie przed udzieleniem Ci dostępu, usunięciem lub korektą określonych fragmentów lub kategorii danych osobowych, lub w inny sposób odpowiemy na Twój wniosek. Żadne z praw do prywatności w stanie Virginia nie jest bezwzględne, a prawa te podlegają wyjątkom i wyjątkom prawnym i regulacyjnym. Więcej informacji na temat ustawy Virginia Consumer Protection Actmożna znaleźć na stronie: https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?211+ful+SB1392ES1.

Proces odwoławczy dotyczący wniosków o ochronę prywatności. Jeżeli chcieliby Państwo odwołać się od decyzji podjętej przez Spółkę w odniesieniu do Państwa żądania dotyczącego prywatności, prosimy o kontakt pod adresem (e-mail) dataprotection@rpminc.com, z tematem „WNIOSEK O OCHRONĘ PRYWATNOŚCI: SKŁADNIKI” i opisz charakter wniosku oraz powód złożenia wniosku o weryfikację apelacyjną.

Prawa do rezygnacji / Sprzedaż Danych osobowych. Mieszkańcy stanu Wirginia mają prawo zrezygnować ze „sprzedaży” swoich danych osobowych. Spółka nie sprzedaje jednak danych osobowych użytkownika stronom trzecim za wynagrodzeniem ani wynagrodzeniem pieniężnym, dlatego też nie zapewniamy procesu składania wniosków o rezygnację ze sprzedaży danych osobowych (ponieważ nie podejmujemy takich działań).

Prawa do rezygnacji / Reklama ukierunkowana. Mieszkańcy stanu Wirginia mają prawo zrezygnować z wykorzystywania ich danych osobowych do celów ukierunkowanych reklam. Spółka korzysta z funkcji analitycznych i ukierunkowanych reklam podmiotów zewnętrznych na naszej Stronie internetowej oraz podobnych narzędzi internetowych dostarczanych przez naszych partnerów marketingowych. Aby zrezygnować z takiego udostępniania danych osobowych w takich okolicznościach, należy kliknąć łącze Centrum preferencji dotyczących plików cookie w stopce Witryny, aby ustawić preferencje dotyczące plików cookie.

Prawa do rezygnacji / Profilowanie. Mieszkańcy stanu Wirginia mają prawo do rezygnacji z wykorzystywania ich danych osobowych do profilowania w celu podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne lub podobnie istotne skutki. Spółka nie angażuje się jednak w takie działania.
 

7. Unia Europejska (UE), Szwajcaria i Wielka Brytania (UK)

Prawa do ochrony danych. Jeśli użytkownik znajduje się w UE, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, przysługują mu następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do wiedzy: Prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe Firma zbiera i przetwarza na Twój temat, w tym o rodzajach i kategoriach gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych, źródłach takich danych osobowych, kryteriach przechowywania, osobach, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, transgranicznych transferach danych oraz sposobach składania skarg i zapytań. Dane osobowe, które gromadzimy od użytkownika, cele, dla których są one wykorzystywane, źródło takich danych osobowych oraz podmioty, którym udostępniamy jego dane osobowe, między innymi zostały określone w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie oraz naszej Polityce prywatności.
 • Prawa dostępu. Użytkownik może zapytać nas, czy przetwarzamy jakiekolwiek jego dane osobowe i, jeśli tak, uzyskać dostęp do takich danych osobowych. Przestrzegając prośby o dostęp, przekażemy Ci również dodatkowe informacje, takie jak cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których dotyczy wniosek, a także wszelkie inne informacje niezbędne do skorzystania przez Ciebie z istoty tego prawa.
 • Sprostowanie. Ma Pan/Pani prawo do poprawienia/sprostowania swoich danych osobowych w przypadku nieścisłości lub niekompletności. Na żądanie sprostujemy nieprawidłowe dane osobowe użytkownika i, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, zaktualizujemy wszelkie niekompletne dane osobowe, które mogą obejmować dostarczenie dodatkowego oświadczenia.
 • Usuwanie. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, co oznacza usunięcie jego danych osobowych przez nas oraz, w miarę możliwości, każdego innego administratora, któremu wcześniej ujawniono jego dane. Niemniej jednak prawo do usunięcia danych podlega ustawowym ograniczeniom i warunkom wstępnym (np. gdy dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne do pierwotnych celów, dla których zostały przetworzone, dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem).
 • Ograniczenie przetwarzania. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, co oznacza, że zawieszamy przetwarzanie jego danych osobowych na określony czas. Okoliczności, które mogą stanowić podstawę tego prawa, obejmują sytuacje, w których kwestionowana jest rzetelność danych osobowych użytkownika, ale potrzebujemy czasu na weryfikację nieścisłości (jeśli dotyczy) danych osobowych użytkownika.
 • Przenośność danych. Użytkownik ma prawo zażądać od nas przekazania mu swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazania takich danych bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.
 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, co oznacza, że może zażądać od nas zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy podstawa „uzasadnionego interesu” (w tym profilowanie) stanowi podstawę prawną przetwarzania (patrz poniżej „Podstawa prawna przetwarzania”). Jednak w dowolnym momencie (i bezpłatnie) użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Wycofanie zgody. Możesz również wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jeśli polegamy wyłącznie na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na naszą podstawę prawną do przetwarzania takich danych osobowych przed wycofaniem zgody.
 • Automatyczne podejmowanie decyzji.  Spółka nie podejmuje żadnych działań, które narażają naszych klientów, użytkowników Witryny, uczestników ankiet lub inne osoby na decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które powodują skutki prawne lub w podobny sposób znacząco wpływają na nich.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw do prywatności danych, prosimy o kontakt z nami lub kontakt z wyznaczonym przez Państwa przedstawicielem, zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej. W zakresie dozwolonym przez prawo będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość (lub tożsamość Twojego agenta) i zapewnić autentyczność Twojego wniosku. 

Podstawa prawna przetwarzania. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z podstawami prawnymi określonymi w przepisach prawa. Na przykład przetwarzanie przez nas danych osobowych (opisanych w niniejszym dokumencie) jest uzasadnione w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Zgoda. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie innych niż niezbędne.
 • Prawnie uzasadnione interesy. Przetwarzamy niezbędne pliki cookie, aby hostować, obsługiwać, utrzymywać i zabezpieczać naszą Witrynę.

Skargi. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych użytkownik ma prawo złożyć skargę do swojego organu ochrony danych: 

Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania Państwa problemów przed złożeniem skargi do organu ochrony danych i zaprosimy Państwa do kontaktu w pierwszej kolejności.
 

8. AKTUALIZACJE ZASAD DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie w dowolnym momencie. Powiadomimy użytkownika, jeśli niniejsza Polityka dotycząca plików cookie zostanie zmieniona, aktualizując sekcję „Ostatnia aktualizacja” powyżej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie Polityki dotyczącej plików cookie w celu ustalenia, czy wprowadzono jakiekolwiek poprawki do niniejszej Polityki. Korzystanie z Witryn oraz dalsze korzystanie z Witryn po wprowadzeniu jakichkolwiek poprawek do niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie oznacza zgodę użytkownika na niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie oraz wszelkie jej zmiany. Możemy, według własnego uznania, przekazywać użytkownikowi komunikaty, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych, dotyczące zmian w naszej Polityce dotyczącej plików cookie; jednakże takie komunikaty nie znosiją ani w inny sposób nie ograniczają odpowiedzialności użytkownika za okresowe przeglądanie niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie w celu ustalenia, czy wprowadzono jakiekolwiek zmiany do niniejszej Polityki.
 

9. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby uniemożliwić FIRMIE korzystanie z określonych plików cookie i innych technologii śledzenia online, UŻYTKOWNIK MOŻE ZMIENIĆ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI LUB KORZYSTAJĄC Z NASZEGO CENTRUM PREFERENCJI PLIKÓW COOKIE, jeśli JEST DOSTĘPNE, NA STRONIE NASZEJ WITRYNY.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie lub postępowania przez nas z Państwa danymi osobowymi, chęci uzyskania od nas dodatkowych informacji lub skorzystania z prawa do prywatności danych prosimy o kontakt pod adresem: (telefon)  +48 22 462 40 66, (e-mail) sales@watco.pl lub korzystając z naszego interaktywnego formularza internetowego.
 

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2023 r.

Zapisz się