Twoja wersja przeglądarki nie jest oficjalnie obsługiwana i może wystąpić pogorszenie jakości usług. Należy zaktualizować przeglądarkę.

Badania

Aby zapewnić Ci najlepsze powłoki do podłóg, poddajemy je testom, zanim Ty to zrobisz

 

Wysoka jakość potwierdzona standardami

Powłoki są naszą pasją. Tym samym robimy wszystko, co możliwe, by dostarczać produkty o najwyższej jakości i wytrzymałości. Aby to osiągnąć, poddaliśmy nasz asortyment intensywnym testom, udowadniając, że w Watco kupujesz to, co najlepsze.

Powłoki z naszej oferty posiadają oznaczenie CE zgodnie z normą EN1504–2 i należą do farb z najobszerniejszą certyfikacją. Porównano je także z produktami wiodących marek pod kątem przyczepności, twardości, właściwości antypoślizgowych oraz odporności na zarysowanie i ścieranie. Rezultaty mówią same za siebie i udowadniają, że wytrzymałość powłok Watco jest większa niż oczekiwana. 

Właściwości antypoślizgowe

BS7976-2

 

Badanie. Do zmierzenia właściwości antypoślizgowych wykorzystywane jest badanie współczynnika tarcia.

 

Jak to działa? W Wielkiej Brytanii preferowaną metodą badania antypoślizgowości podłogi w warunkach mokrych i suchych jest test...

BS7976-2

 

Badanie. Do zmierzenia właściwości antypoślizgowych wykorzystywane jest badanie współczynnika tarcia.

 

Jak to działa? W Wielkiej Brytanii preferowaną metodą badania antypoślizgowości podłogi w warunkach mokrych i suchych jest test wahadła (zwany też PTV). Badanie to imituje sposób, w jaki obcas buta styka się z powierzchnią podłogi. W kontrolowany sposób kołyszące się wahadło przesuwa się po podłodze, ukazując wartość oporu poślizgu (PTV).

 

Wyniki. Wartość PTV między 0–24 wskazuje wysokie ryzyko poślizgnięcia.  Wskazanie między 25–35 to średnie ryzyko, a wartości powyżej 36 oznaczają niskie ryzyko. Wszystkie nasze powłoki antypoślizgowe osiągnęły wartość PTV powyżej 36.

Zginanie

ISO 1519

 

Badanie. Tester metodą gięcia na trzpieniach służy do określania elastyczności, rozciągliwości i przyczepności powłok.

 

Jak to działa? Cienka pokryta powłoką metalowa płytka jest zginana pod kątem 180 stopni wokół sworznia, co po...

ISO 1519

 

Badanie. Tester metodą gięcia na trzpieniach służy do określania elastyczności, rozciągliwości i przyczepności powłok.

 

Jak to działa? Cienka pokryta powłoką metalowa płytka jest zginana pod kątem 180 stopni wokół sworznia, co powoduje jej rozciąganie.  Płytka zginana jest na wałkach o różnej średnicy do momentu wystąpienia spękań, rozwarstwień lub innych oznak uszkodzeń fizycznych.  Średnica, przy której wystąpiło pęknięcie, wskazuje poziom elastyczności. Im wyższa średnica, podczas której nastąpiło pęknięcie, tym mniej elastyczna powłoka.

 

Wyniki. Powłoki o największej elastyczności przeszły test wałka o średnicy 2 mm. Jest to najlepszy możliwy rezultat.

Odporność na uderzenie

ISO 6272

 

Badanie. Badanie odporności na uderzenie ukazuje, jakie uderzenie jest potrzebne, by wystąpiło spękanie lub złuszczenie powłoki. 

 

Jak to działa? Ciężar o masie 2 kg umieszczony na szynie jest zrzucany z ustalonej wysokości na metalo...

ISO 6272

 

Badanie. Badanie odporności na uderzenie ukazuje, jakie uderzenie jest potrzebne, by wystąpiło spękanie lub złuszczenie powłoki. 

 

Jak to działa? Ciężar o masie 2 kg umieszczony na szynie jest zrzucany z ustalonej wysokości na metalową płytkę pokrytą powłoką. Jeśli na powłoce widoczne są oznaki uderzenia, lecz nie ma pęknięć, powłoka przeszła badanie z wynikiem pozytywnym. Jeśli jednak powłoka pękła, wynik jest negatywny. W tym drugim przypadku badanie musi zostać przeprowadzone ponownie przy innych masach i wysokościach, do momentu aż powłoka pozostanie nienaruszona. Odporność na uderzenie określana jest na podstawie obliczenia wysokości, z której zrzucono ciężar, oraz jego masy.

 

Wyniki. Wyniki podawane są w niutonometrach (N·m). Im wyższa wartość, tym większa odporność na uderzenia.  Aby powłoka otrzymała oznaczenie CE, podczas badania powinna ona uzyskać wynik minimum 4 niutonometrów, co oznacza klasę 1.  Powłoki firmy Watco są odporne na uderzenia. Jako przykład możemy podać jednoskładnikową powłokę do podłóg betonowych o najlepszej formule. Wynik badania odporności na uderzenia przekroczył ponad 20 niutonometrów, co odpowiada klasie 3, wskazując na doskonałą wytrzymałość, znacznie powyżej wymaganej.

Badanie przyczepności powłok

ISO 2409


Badanie. Badanie metodą siatki nacięć ukazuje odporność powłoki na odwarstwienie.

 

Jak to działa?  Na obszarze testowym nożykiem (lub metalowym ostrzem) wykonywane jest nacięcie na siatce aż do podłoża. Następnie naklejana jest na...

ISO 2409


Badanie. Badanie metodą siatki nacięć ukazuje odporność powłoki na odwarstwienie.

 

Jak to działa?  Na obszarze testowym nożykiem (lub metalowym ostrzem) wykonywane jest nacięcie na siatce aż do podłoża. Następnie naklejana jest na nim i odrywana taśma klejąca. Przyczepność jest klasyfikowana na podstawie stanu powierzchni, tzn. na podstawie tego, czy powłoka złuszczyła się częściowo wzdłuż krawędzi, czy też całkowicie się oderwała. 

 

Wyniki.

 Jeśli spodnia strona taśmy jest całkowicie czysta, oznacza to, że powłoka należy do klasy 0. Klasa 0 jest najlepszym wynikiem. Klasa 5 oznacza najniższy stopień przyczepności. Dobre przyleganie do podłoża stanowi jedną z najważniejszych cech powłok podłogowych. Badania pokazały, że powłoki Watco należą do klasy 1 lub klasy 0.
 

Badanie przyczepności powłok

EN 1542

 

Badanie. Podczas próby odrywania do oceny przyczepności sprawdzana jest ilość siły potrzebnej do oderwania powłoki od podłogi. Przyczepność jest wyrażana w megapaskalach (MPa) lub w niutonach na milimetr kwadratowy (N/mm²).

 

Jak to dział...

EN 1542

 

Badanie. Podczas próby odrywania do oceny przyczepności sprawdzana jest ilość siły potrzebnej do oderwania powłoki od podłogi. Przyczepność jest wyrażana w megapaskalach (MPa) lub w niutonach na milimetr kwadratowy (N/mm²).

 

Jak to działa? Do powłoki przyklejany jest stalowy krążek (grzybek).  Na grzybek wywierany jest nacisk, który jest stopniowo zwiększany, aż do oderwania powłoki od podłogi.  Siła wymagana do oderwania grzybka daje nam informację liczbową na temat przyczepności podłoża. 

 

Wyniki. Oznaczenie CE otrzymują powłoki, w przypadku których przekroczono wartość 2 megapaskali.

Odporność na ścieranie

ISO 5470-1

 

Badanie. Aby sprawdzić odporność na ścieranie lub zdzieranie naszych powłok, wykonujemy test odporności na ścieranie urządzeniem Taber. Podczas tego testu w zaledwie kilka godzin można sprawdzić faktyczne ścieranie powłok w...

ISO 5470-1

 

Badanie. Aby sprawdzić odporność na ścieranie lub zdzieranie naszych powłok, wykonujemy test odporności na ścieranie urządzeniem Taber. Podczas tego testu w zaledwie kilka godzin można sprawdzić faktyczne ścieranie powłok występujące po latach używania.

 

Jak to działa? Metalowa płytka zostaje pokryta powłoką, zamontowana na obracającym się stole i poddawana ścieraniu przez dwie tarcze ścierne. Następnie płytka jest ważona, by sprawdzić ilość zdartej powłoki. Wynik podawany jest w miligramach. Im mniejsza wartość, tym powłoka jest bardziej odporna na ścieranie. 

 

Wyniki. Oznaczenie CE przyznawane jest powłokom, których wynik wynosi mniej niż 3000 miligramów. Produkt Epoxyguard o najlepszej formule stracił jedynie 57 miligramów, a powłoka do podłóg betonowych o najlepszej formule tylko 127. Ta wartość robi wrażenie, biorąc pod uwagę, że oznaczenie przyznawane jest powłokom, dla których utrata wynosi 3000 miligramów. Podczas badania porównano Epoxyguard i powłokę do podłóg betonowych firmy Watco z produktami czołowych konkurentów. Okazało się, że powłoki Watco są do dwóch razy bardziej odporne na zdzieranie.

Odporność na zarysowania

ISO 45862

 

Badanie. Odporność na zarysowania mierzona jest za pomocą sklerometru i podawana jest w niutonach. Sklerometr jest używany, aby ocenić odporność powłoki na trwałe uszkodzenia.

 

Jak to działa? Test polega na przesuwaniu utwardzonej ko..

ISO 45862

 

Badanie. Odporność na zarysowania mierzona jest za pomocą sklerometru i podawana jest w niutonach. Sklerometr jest używany, aby ocenić odporność powłoki na trwałe uszkodzenia.

 

Jak to działa? Test polega na przesuwaniu utwardzonej końcówki po powierzchni powłoki z określoną siłą. Powłoka następnie jest sprawdzana wzrokowo pod kątem uszkodzeń. Im twardsza powłoka, tym większą siłę należy zastosować, by ją zarysować.

 

Wyniki. Wyniki są wyrażane w niutonach, czyli jednostce siły.  Im wyższy wynik, tym bardziej odporna na ścieranie jest powłoka. 1 N oznacza najniższą odporność, a 20 N najwyższą. Odporność na ścieranie jest ważna, gdyż zarysowania matowią powierzchnię i utrudniają jej czyszczenie. 

Przepuszczalność wody

EN 1062-3

 

Badanie. Badanie przepuszczalności wody / absorpcji kapilarnej zgodnie z normą EN1062-3 wskazuje, jak powłoka chroni przed przenikaniem wody do podłoża lub ukazuje jej właściwości wodoodporne i chroniące podłoże.

 

Jak to działa? Trzy c...

EN 1062-3

 

Badanie. Badanie przepuszczalności wody / absorpcji kapilarnej zgodnie z normą EN1062-3 wskazuje, jak powłoka chroni przed przenikaniem wody do podłoża lub ukazuje jej właściwości wodoodporne i chroniące podłoże.

 

Jak to działa? Trzy cegły zostają całkowicie uszczelnione powłoką ze wszystkich stron, z wyjątkiem jednej, a następnie zanurzone w wodzie na 24 godziny.  Przed zanurzeniem i po wyciągnięciu cegieł z wody sprawdzana jest ich masa, ukazując ilość pochłoniętej cieczy.

Następnie oblicza się różnicę w masie oraz powierzchnię powłoki wszystkich trzech cegieł, aby sprawdzić, ile wody zostało wchłonięte w ciągu 24 godzin.

 

Wyniki. 

Wynik to średnia wyliczona na podstawie danych pobranych z trzech cegieł. Oznaczenie CE przyznawane jest powłokom, w przypadku których absorpcja wody wyniosła mniej niż 0,1 kg na metr kwadratowy. Wyniki badań znajdują się na karcie charakterystyki produktu. Warto się z nimi zapoznać w przypadku poszukiwania produktów o właściwościach hydroizolacyjnych.

Badanie skażenia żywności

EN 17/3

 

Badanie. Celem badania skażenia żywności jest sprawdzenie, czy powłoka po utwardzeniu mogłaby potencjalnie skazić żywność. Test ma kluczowe znaczenie na obszarach przygotowywania posiłków, gdzie utrzymanie higieny każdej powier...

EN 17/3

 

Badanie. Celem badania skażenia żywności jest sprawdzenie, czy powłoka po utwardzeniu mogłaby potencjalnie skazić żywność. Test ma kluczowe znaczenie na obszarach przygotowywania posiłków, gdzie utrzymanie higieny każdej powierzchni ma znaczenie.

 

Jak to działa? Test skażenia żywności jest wykonywany w specjalistycznym ośrodku badawczym. Przeszkoleni pracownicy sprawdzają smak czekolad. Jedna z nich miała kontakt z powłoką, a druga nie.

 

Szklana płytka przycięta do określonego rozmiaru zostaje pokryta powłoką i pozostawiona do utwardzenia na 7 dni. Następnie umieszcza się ją w zamkniętym urządzeniu razem z czekoladą. Powłoka i czekolada nie mają ze sobą kontaktu.  Celem badania jest sprawdzenie, czy jakiekolwiek środki chemiczne lub opary pochodzące z powłoki są przenoszone poprzez powietrze na czekoladę, powodując jej skażenie i zmianę smaku.

W tym samym czasie przeprowadzany jest identyczny test. Czekolada z tego samego opakowania jest umieszczana w zamkniętym urządzeniu, tym razem jednak bez pokrytej powłoką płytki. Oba kawałki czekolady pozostają w uszczelnionym pojemniku przez 24 godziny. Po upłynięciu tego czasu ich smak jest sprawdzany przez 30 testerów smaku.  Całkiem niezła praca!

 

Wyniki. W przypadku śladu zanieczyszczenia badanie kończy się wynikiem negatywnym. Jeśli jednak testerzy nie wykryją zmiany w smaku czekolady, test kończy się wynikiem pozytywnym.

Właściwości antypoślizgowe

DIN 51130

 

Badanie. Test pochylni jest wykorzystywany, by zbadać właściwości antypoślizgowe powłoki.

 

Jak to działa? Zgodnie z normą DIN 51130 osoba wykonująca badanie nosi buty ochronne z antypoślizgowym bieżnikiem i przechodzi po rampie. S...

DIN 51130

 

Badanie. Test pochylni jest wykorzystywany, by zbadać właściwości antypoślizgowe powłoki.

 

Jak to działa? Zgodnie z normą DIN 51130 osoba wykonująca badanie nosi buty ochronne z antypoślizgowym bieżnikiem i przechodzi po rampie. Spodnia powierzchnia butów oraz pochylnia są zanieczyszczone olejem silnikowym. Następnie rampa jest nachylana do momentu, aż osoba na niej stojąca poślizgnie się. Sprawdzany jest kąt nachylenia. Na jego podstawie przyznawana jest klasa antypoślizgowości R. Im większy kąt, tym większa odporność na poślizgnięcie.

 

Wyniki.  Istnieją klasy R od 9 do 13. Wskazują poziom odporności na poślizgnięcie. Klasa R13 oznacza największą odporność. Test ten jest najczęściej wymaganym testem przez klientów w Niemczech, natomiast w Wielkiej Brytanii najczęstsza jest próba wahadła.

Wartość połysku

 

 

Badanie. Poziom połysku odnosi się do postrzegania wykończenia, tekstury oraz tego, czy produkt jest błyszczący czy połyskliwy. Powyższe może być zmierzone za pomocą połyskomierza.

 

Jak to działa? Na powierzchnię pod stałym kątem emitowany...

 

 

Badanie. Poziom połysku odnosi się do postrzegania wykończenia, tekstury oraz tego, czy produkt jest błyszczący czy połyskliwy. Powyższe może być zmierzone za pomocą połyskomierza.

 

Jak to działa? Na powierzchnię pod stałym kątem emitowany jest niezmienny strumień światła. Następnie mierzona jest ilość odbijanego światła. Połyskliwa powierzchnia odbije całe światło lub jego większość, podczas gdy matowa lub nierówna powłoka (np. powłoka antypoślizgowa) rozproszy cząsteczki światła i zmniejszy stopień połysku.  Przykładowo wartość połysku produktu Epoxyguard wynosi 99, a matowej powłoki do podłóg betonowych 4.

 

Wyniki. Mat 0–10%, lekki połysk 10–25%, półmat 26–40%, półpołysk 41–69%, połysk 70–85%, wysoki połysk +85%. 

Nasze powłoki o największym połysku to Epoxyguard i Epoxyguard Premium.

Test twardości Wolff-Wilborn

 

 

Badanie. „Test ołówka” określa twardość powłoki.

 

Jak to działa? Ołówek jest przesuwany po powłoce pod określonym kątem i ze stałą siłą. Twardość ołówka jest stale zwiększana. Najpierw używany jest ołówek z oznaczeniem HB (naj...

 

 

Badanie. „Test ołówka” określa twardość powłoki.

 

Jak to działa? Ołówek jest przesuwany po powłoce pod określonym kątem i ze stałą siłą. Twardość ołówka jest stale zwiększana. Najpierw używany jest ołówek z oznaczeniem HB (najmiększy), stopniowo przechodząc do ołówka 9H (najtwardszy), do momentu porysowania powłoki. Zwykle im twardsza powłoka, tym lepsze jej utwardzenie i ogólna wytrzymałość.

 

Wyniki.  Wartość 9H oznacza najtwardszą powłokę, a HB najmiększą. Wysoka twardość oznacza dobrą wytrzymałość i odporność na zarysowania.

Odporność chemiczna

 

 

Badanie. Nasze powłoki zostały sprawdzone pod kątem odporności na substancje chemiczne. 

 

Jak to działa? Powłoka pozostaje całkowicie zanurzona w substancji chemicznej przez 28 dni.  Po zanurzeniu powłoka jest sprawdzana za pomocą testu t...

 

 

Badanie. Nasze powłoki zostały sprawdzone pod kątem odporności na substancje chemiczne. 

 

Jak to działa? Powłoka pozostaje całkowicie zanurzona w substancji chemicznej przez 28 dni.  Po zanurzeniu powłoka jest sprawdzana za pomocą testu twardości Shore'a.  Nasze produkty uzyskały klasę 2, co oznacza, że były zanurzone w substancji chemicznej przez 28 dni. Test twardości Shore'a polega na zagłębianiu małej igły w powłokę.  Mierzona jest siła wymagana do zagłębienia igły w powłokę. Na tej podstawie wiadomo, jak twarda lub miękka jest powłoka na skutek reakcji chemicznej.

 

Wyniki.  Zgodnie z normą EN 13529 (odporność na silną agresję chemiczną), by otrzymać oznaczenie CE wartość uzyskana w teście twardości powłoki nie może być mniejsza niż 50%. Nasze powłoki zostały zbadane przy użyciu często używanych substancji chemicznych. Ich odporność na substancje chemiczne została oceniona jako doskonała, bardzo dobra, dobra i ograniczona.

Zapisz się